Güneş enerji sistemlerinde kablo kullanımı konusunda iki iletken tipinin kullanılması uygundur. Bunlar;

  • Bakır Tipi Kabolar
  • Alüminyum Tipi Kablolar

Maliyetine göre Alüminyum tipi kablolar, Bakır tipi kabloya göre yaklaşık % 60 daha ucuzdur. Bu sebeple Alüminyum tipi kablo kullanılması maliyet açısından daha doğru olacaktır. Tabi sadece maliyet karşılaştırması yapılarak kablo tercih etmemiz yerine fiziksel özelliklerinide karşılaştırmamız gerekmektedir. Elektrik bakımından en önemli faktör olan direnç değerlerinde Alüminyum özgül direnci, Bakırın yaklaşık 1,6 katı daha fazladır ve gerilim düşümü hesaplarının en önemli etkenidir. Bu sebeple kısa devre durumlarından dolayı projelerin bazı noktalarında Alüminyum kablo yerine Bakır kablo kullanmakta gerekmektedir. Elektriksel eşdeğerlik karşılaştırmasının ana şartlarından olan aynı uzunlukta aynı direnç değerine erişebilmek için, özdirenç değerlerinin oranı dikkate alınarak, bakır kesitinin yaklaşık 1,6 katı daha büyük bir alüminyum kesit seçilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır. Yani %60 ucuz olan Alüminyum Tipi Kablolar bakır ile aynı özdirenç görevini görebilmesi için aynı bakır kabloya göre 1,6 kat daha kalın kesitli olması gerekmektedir.

Bu durumda tercih yatırımcıya kalmış olup bakım ve işletme verimliliği açısından bakır kablonun, maliyet açısından alüminyum kablonun daha verimli olduğu söylemek